Nettsiden Tid til å være ung har fått nytt design og nytt innhold - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nettsiden Tid til å være ung har fått nytt design og nytt innhold

I dag relanseres nettsiden Tid til å være ung for ungdom, som har en forelder med demens. Nettsiden har fått nytt utseende, det er lettere å finne fram, og nytt er også at ungdom oppfordres til å dele sine historier.