Når "vertskommunebeboerne" blir gamle. Levekår, boforhold og livssituasjon - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Når "vertskommunebeboerne" blir gamle. Levekår, boforhold og livssituasjon