Når "vertskommunebeboerne" blir gamle. Levekår, boforhold og livssituasjon - Aldring og helse

Når "vertskommunebeboerne" blir gamle. Levekår, boforhold og livssituasjon