Når "vertskommunebeboerne" blir gamle. Levekår, boforhold og livssituasjon