Når "vertskommunebeboerne" blir gamle. Levekår, boforhold og livssituasjon - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Når “vertskommunebeboerne” blir gamle. Levekår, boforhold og livssituasjon

Formål: Å gi kunnskap om vertskommunebeboerne, deres livssituasjon, boforhold, dagtilbud, arbeid og sosial kontakt.

Undersøkelsen gjelder de ca.1300 beboerne som ble boende i 33 vertskommuner etter HVPU-reformen. Beboerne blir eldre og gamle, noe som stiller kommunene overfor nye utfordringer. Studien vil også innhente opplysninger om levealder blant personer med utviklingshemning.