Nå kan kommunen din søke om demensmidler til pårørendeskoler og samtalegrupper

Søk om tilskudd til drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens i 2024 nå.

– Søknader behandles fortløpende så lenge midlene strekker til. Det er derfor lurt å være tidlig ute med å søke, sier prosjektkoordinator Trine Nordby Skjellestad ved Aldring og helse.

Pårørendeskoler og samtalegrupper er arenaer der pårørende til personer med demens kan få støtte til mestring i hverdagen gjennom tilpasset opplæring, veiledning og rådgivning.

Portrettfoto fra ansattfotografering for Nasjonalt senter for aldring og helse, 2022.
Prosjektkoordinator Trine Nordby Skjellestad i Aldring og helse.

– De vil møte andre i liknende situasjon som kan bidra til opplevelsen av støtte og fellesskap som er viktige faktorer for å bidra til mer innsikt, redusert stress m.m. sier hun.

Tilskuddsordningen Pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025.

– Det er vi i Aldring og helse, som administrerer disse ordningene for pårørende på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Tilskuddsordningen blir videreført i 2024 med følgende satser:

  • Pårørendeskole i én kommune 36 000 kr.
  • Interkommunal pårørendeskole 46 000 kr.
  • Samtalegruppe 8 500 kr.   

Kommuner og spesialisthelsetjenesten kan søke om tilskudd og det oppfordres til samarbeid med frivillige organisasjoner.

Søknadsprosessen

Søknader behandles fortløpende, og tilskudd innvilges så langt midlene strekker til. Det kan søkes tilskudd i etterkant til tilbud som er gjennomført i inneværende år, men det anbefales å søke i forkant av gjennomføringen. Siste søknadsfrist er satt til 1. september 2024.

Her finner du kriterier, søknadsskjemaer, rapportskjemaer med mer, samt veilednings- og informasjonsmateriell til bruk i arbeidet.