Nå kan de første studentene begynne på den nye fagskolegraden for eldrehelse

Pilotprosjektet med landets første fagskolegrad i eldrehelse er nå i gang for fullt, og to nye utdanningsmoduler er klare for høstens studenter. Flere moduler på vei, men tilbudet er ikke åpent for alle helt enda.

– Fagskolegraden i eldrehelse er beregnet for helsefagarbeidere, foreløpig først og fremst ansatte i våre samarbeidskommuner i dette prosjektet: Notodden og Midt-Telemark, sier Signe Baksaas Gjelstad, rektor ved Fagskolen aldring og helse.

Den nye fagskolegraden er utviklet i samarbeid med Fagskolen i Vestfold og Telemark, og er i pilotfasen frem til 2026. Derfor er den dessverre ikke tilgjengelig til alle som skulle ønske det helt enda. Men det er fortsatt håp for helsefagarbeidere utenfor samarbeidskommunene.

– Hvis vi får noen ledige plasser vil vi henvende oss til omkringliggende kommuner, og eventuelt videre ut, sier Gjelstad.

De første utdanningsmodulene som inngår i den nye graden er Personsentrert omsorg, relasjon og kommunikasjon, og Velferdsteknologi til eldre.

En omsorgsfilosofi

Personsentrert omsorg handler om å verdsette mennesker. Å forstå deres perspektiv ved å se fullstendige mennesker med følelser, rettigheter, ønsker og en livshistorie, som påvirker deres adferd og omsorgsbehov.

– Her lærer studentene om personsentrert omsorg og hvordan bruke verdigrunnlaget som ligger i dette ute i praksis, sier Gjelstad.

Blant annet fokuseres det på tilrettelegging av det sosiale miljøet, tilpasset kommunikasjon og samhandling.

– Personsentrert omsorg er nedfelt og anbefalt som verdigrunnlag av nasjonale helsemyndigheter, sier Gjelstad. Hun er klar på at dette er et svært aktuelt tema for helsefagarbeidere.

Hvilken teknologi kan hjelpe og hvordan?

Den andre modulen, Velferdsteknologi til eldre, gir helsefagarbeidere en innføring i hva velferdsteknologi egentlig er. Her ser en på ulike løsninger, kartlegging av behov hos pasienten og hvordan det kan implementeres i tjenestene.

– Her blir det også refleksjoner rundt de etiske spørsmålene knyttet til bruken av velferdsteknologi, sier Gjelstad.

Flere moduler er allerede planlagt

Det er utarbeidet studieplaner for flere aktuelle utdanningsmoduler til den nye fagskolegraden. Denne vil bestå av både obligatoriske og valgfrie moduler. Det vil også utvikles flere moduler i løpet av prosjektperioden.

–  Modulen om demens og utfordrende atferd, og modulen om geriatrisk sykepleie igangsettes så snart de to første er ferdige, sier Gjelstad.

Hun forteller at det utpå vinteren 2024 vil kjøres en modul om palliasjon hos eldre. Denne vil gå parallelt med modulen hverdagsmestring hos eldre med angst og depresjon.

Et viktig satsningsområde

Den nye fleksible eldrehelsegraden og de tilhørende utdanningsmodulene vil utvide Fagskolen aldring og helses portefølje. Gjelstad mener den er et viktig satsningsområde for fagskolen.

– Å utvikle dette nye sammen med en annen fagskole, Fagskolen i Vestfold og Telemark er også rikt og utviklende for vår fagskole, sier Gjelstad.

Hun håper og tror at den nye fagskoleutdanningen og samarbeidet med en annen fagskole, kan bidra til at en kan nå enda bredere ut etter dette pilotprosjektet er over.

– Her er det mye viktig kunnskap som tilgjengeliggjøre i et fleksibelt utdanningsløp, og det kan også bli mulig å ta enkeltmoduler uten å gå hele løpet, legger hun til.