Møteplass for mestring

Nå er datoene for Møteplass for mestring – Demens midt i livet for 2018 klare. Her kan den som har fått demens før 65 års alder delta sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner.