Møteplass for mestring - Aldring og helse

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65-års alder deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. Kurset er lagt opp over tre dager med overnatting.

Gjennom felles forelesninger, erfaringsutveksling og sosialt samvær får deltakerne informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon. Som en del av demensplanarbeidet arrangeres seks årlige kurs i alle landets helseregioner.

Deltakeravgiften er kroner 1.000 per par for kost og losji. Reiseutgifter med billigste transportmiddel over 1.000 kroner per par dekkes av en tilskuddsordning. Kursene ledes av fagansvarlig helsepersonell i samarbeid med representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I 2019 deltok 104 personer på kursene (52 «par»). Evalueringene viser at Møteplass for mestring gir både personene med demens og pårørende opplevelse av økt åpenhet og innsikt i egen situasjon, kunnskap og felles forståelse for hva demens kan innebære i hverdagen.

Nettbaserte kurs som alternativ til Møteplass for mestring

Etter en risikovurdering gjort i forbindelse med koronasmitte er det besluttet at alle planlagte fysiske kurs i 2020 dessverre avlyses.

Som et alternativ arrangeres det en gratis nettbasert kursrekke for kursets målgruppe. Alt deltakerne trenger for å delta er en PC, nettbrett eller mobil med internett som er tilkoblet en mailadresse.

Kursrekken består av tre nettsamlinger, med to undervisningstemaer hver gang.

Datoer for kurset er 17. november, 24. november og 8. desember.

Hver samling vil vare i ca. to timer fra kl. 17 til 19. Temaene er: Hva er demens? og Å leve med demens. Mestring og muligheter og Kommunikasjon og samhandling. Rettigheter og demens og Velferdsteknologi.

Meld din interesse til mestringskurs@aldringoghelse.no. Du er også velkommen til å kontakte oss på telefon, 900 34 604.

Møteplass for mestring administreres av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2020.