Møteplass for mestring – Hjelp til å møte en ny livssituasjon

De kommer som par, én med en demensdiagnose og én i rollen som pårørende. I rolige omgivelser kan de dele sine erfaringer med andre i samme situasjon.

– Vi har ikke så tettpakket program, og det får vi tilbakemeldinger om at er fint. De får den alenetiden som også er viktig i løpet av helgen, forteller Astrid Marie Hodne Græsdal. Hun har vært fagansvarlig for Møteplass for mestring i Sør-Norge i flere år.

Møteplass for mestring er et kursopplegg hvor gruppesamtaler, felles forelesninger og sosialt samvær gir deltakerne informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon.

Græsdal forteller at de får gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Kursene holdes i rolige omgivelser, med fine og lett tilgjengelige utendørsområder. Deltakerne skal ha muligheter til å nyte tiden ute, gå turer, og få tid til å puste ut.

– De får den alenetiden som også er viktig i løpet av helgen, forteller hun.

– I tillegg er vi ledere tilgjengelige i pausene, for de parene som ønsker en individuell samtale. Det merker vi at deltakerne setter pris på.

Deler både strategier og erfaringer

I gruppesamtalene luftes personlige erfaringer, til inspirasjon og støtte for hverandre. Her deles parene i pårørendegrupper og egne grupper for de som har demens. Når det er mulig deles gruppene inn etter kjønn eller demensdiagnose. På den måten skal deltagerne kunne kjenne seg mest mulig igjen i hverandres erfaringer.

Deltakerne får delt sine strategier for å leve livet sitt med den nye diagnosen. De har ofte erfaringer med hvilken hjelp de trenger og hvordan familie og nettverk kan støtte dem.

De pårørende har også stor nytte av å dele sine erfaringer. Det er godt å dele erfaringene med andre i samme situasjon og møte gjenkjennelse og forståelse. I tillegg er det godt å vite at deres nære har et forum hvor de kan møte, og snakke med andre med demens.

Et stort informasjonsbehov

– Alle som er her kjenner på et enormt behov for informasjon, råd og veiledning. De er så takknemlige for å kunne delta på kuret, og å oppleve felleskap i en vanskelig situasjon, forteller Græsdal.

– Det er også mange som knytter kontakt seg imellom og støtter hverandre etter kurset er over, særlig blant de pårørende. Jeg får en enorm respekt for hva de går gjennom. Det er godt å se at Møteplass for mestring er til så stor nytte og glede.

Du kan lese mer om Møteplass for mestring her