Møteplasser for mestring av demens i 2022

Nå er datoene for det landsdekkende kurstilbudet Møteplass for mestring for yngre personer med demens og en nær pårørende klare. – Her er det rom for både latter og gråt, sier Bodil Skaar Olsen, fagansvarlig i Nord-Norge.

I år vI år vil det bli arrangert seks kurs i de ulike helseregionene. Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65-års alder deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. Aldring og helse administrerer kursene på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Demensplan 2025. Kursene gjennomføres i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og kompetansemiljøer i regionene.

Her finner du datoene for årets Møteplass for mestring, mer informasjon og påmelding

Bodil Skaar Olsen er spesialergoterapeut og avdelingsleder ved Hukommelsesklinikken og Alderspsykiatrisk poliklinikk ved NKS Kløveråsen as. Hun har vært fagansvarlig på Møteplass for mestring i Nord-Norge i flere år. Arbeidsgruppen i Nord-Norge består av fagfolk fra Troms og Nordland og representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Dette tilbudet gis til deltagere fra Nordland, Troms og Finnmark.

– Opplever fellesskap

Gjennom felles forelesninger, erfaringsutveksling og sosialt samvær får deltakerne på Møteplass for mestring informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon.

– Deltagerne opplever fellesskap samtidig som de får faglig påfyll. Det å kunne få undervisning om sykdommen, kommunikasjon og andre temaer oppleves som veldig nyttig og lærerikt. Vekslingen mellom undervisning, gruppesamtaler og sosialt samvær er en fin kombinasjon som gjør at deltagerne lett blir kjent med hverandre. Vi legger også opp til enkel fysisk aktivitet, som det å gå en tur. Vi har samtidig hatt fokus på det å ha en lett stemming til tross for et såpass alvorlig tema, sier Skaar Olsen.

Eldre ektepar går tur i naturen. Foto.
Møteplass for mestring: Mulighet til å møte andre med de samme utfordringene har stor betydning. Illustrasjonsfoto: Adobe stock.

– Følte seg ikke så alene

Evalueringene viser at Møteplass for mestring gir både personene med demens og pårørende opplevelse av økt åpenhet og innsikt i egen situasjon, kunnskap og felles forståelse for hva demens kan innebære i hverdagen.

– Vi ser viktigheten av det å kunne dra på kurs sammen. Deltagere trekker frem at det var viktig å kunne møte andre som var i samme situasjon. De har følt seg alene, og det å få muligheten til å møte andre med de samme utfordringene hadde stor betydning. Dette var tilbakemeldinger både fra den som hadde demenssykdom og pårørende. Flere har gitt tilbakemelding om at de ikke føler seg så alene lenger. Det er også flere som har knyttet vennskapsbånd etter samlingen og som har holdt kontakten, noe som er veldig fint, fortsetter Skaar Olsen.

– Vi ser at dette tilbudet er viktig for deltagerne og ser frem til neste Møteplass for mestring i Nord-Norge, avslutter hun.