Møte mellom mennesker skal gi mestring av demens - Aldring og helse

Møte mellom mennesker skal gi mestring av demens

Møteplass for mestring, der yngre personer med demens kan delta sammen med nær pårørende, arrangeres 6.-8. september på Jergul Astu i Karasjok kommune. Her vil deltakere med samisk språk og kulturbakgrunn kunne møte andre i samme situasjon.

– Møteplass for mestring er landsdekkende slik at alle skal få mulighet til å delta, og gjennom kurset ønsker vi å samle deltakere på tvers av nord-, sør- og lulesamiske miljøer, opplyser prosjektleder Marit Fossberg ved Aldring og helse.

– Vi håper at alle som har kjennskap til personer i målgruppen vil videreformidle informasjon om tilbudet. For å delta på kurset 6.-8. september er egenandelen kr. 1000,- per par for kost og losji og reiseutgifter per par over kr. 1000,- blir dekket, fortsetter hun.

Kristine Gaup Grønmo
Kristine Gaup Grønmo, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark. Foto: Martin Lundsvoll.

Kristine Gaup Grønmo er leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) til den samiske befolkningen i Finnmark, og vil være en av bidragsyterne på høstens kurs. Hun sier at kurset har vært arrangert en gang før, og at tilbakemeldingene da var gode.

– Men folk ville at det skulle ha vart lengre. I den samiske kulturen står fortellinger sterkt. Deltakerne hadde mye å prate om, det var en form for forbrødring som oppstod gjennom felles språk og kultur og de personlige relasjonene som ble knyttet der og da, sier hun.

– I forlengelsen av høstens kurs kunne det derfor være en ide å få laget et nettverk der folk kunne hatt videre kontakt, og fortsatt og delt sine erfaringer. Kanskje opp mot en ny møteplass.

Det er gjennom regjeringens demensplanarbeid at det årlig arrangeres regionale møteplasser for mestring. I Nasjonal faglig retningslinje om demens løftes det fram behov for å iverksette tiltak med nødvendig tilpasning til blant andre personer med samisk bakgrunn som utvikler demens.

Helgekurset er et ledd i pårørendetiltakene i Demensplan 2020 og arrangeres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Samarbeidspartnere er Nasjonalforeningen for folkehelsen og samiske kompetansemiljøer i helse- og omsorgstjenesten.

Du finner mer informasjon på samisk og norsk språk her