Mot slutten av arbeidslivet

Temahefte om avgang overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist.