Mer enn demenssykdommen - Aldring og helse

Mer enn demenssykdommen

- Å endre demensomsorgen er ikke rakettforskning, sier Allen Power på den skandinaviske lederkonferansen i Oslo. Han mener at et fokus på velvære (well-being) i demensomsorgen fungerer bedre for personer med demens.