Mentalt stimulerende aktiviteter beskytter mot kognitiv svikt - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Mentalt stimulerende aktiviteter beskytter mot kognitiv svikt

Det er tidligere vist at det er en sammenheng mellom hvor aktiv man er mentalt og forekomst av kognitiv svikt. Det har så langt vært lite kunnskap om hvorvidt høy grad av mentalt stimulerende aktivitet minker risikoen for senere å utvikle kognitiv svikt.