Med samisk språk og kultur på agendaen

I slutten av september ble den sørsamiske høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe arrangert for sjette gang på Snåsa med søkelys på sørsamisk språk og kultur. På samme tid og sted var Aldring og helse i full gang med å lage informasjonsfilmen Demens og samspill.

Betydningen av at personer med demens blir møtt med forståelse for sitt samiske språk og sin kulturbakgrunn er et hovedpoeng i filmen, som viser innslag fra både nord-, sør- og lulesamisk miljø. Kommunikasjon og samspill med personer med demens blir belyst gjennom tiltak og aktiviteter i samiske miljøer, sier prosjektkoordinator Kirsti Hotvedt ved Aldring og helse.

kvalitetssikring Inga Anna Karlsen.jpg
Pårørende og samfunnsdebattant Inga Anna Karlsen (t.v.) går igjennom filminnslag sammen med prosjektkoordinator Kirsti Hotvedt (t.h.) og Celine Haaland-Johansen i Aldring og helse.

2019 er FNs år for urfolks språk, og Sametinget i Norge har satset på en rekke tiltak gjennom året. Muligheten til å bruke sitt eget språk er en grunnleggende menneskerettighet.

– På festivalen ble språkets betydning for identitet, sosial og emosjonell bekreftelse løftet frem, og at vitalisering av samiske språk er nødvendig, sier Hotvedt. Arbeidet med å tilpasse informasjon med samisk språk og kulturperspektiv er en del av tiltakene Demensplan 2020 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Nå har også animasjonsfilmen Hvem ser meg? En film om demens fått sørsamisk stemme og undertekst.

Du finner filmen på ulike samiske språk her.

Film fra sørsamisk høstfestival