Informasjon på samisk - Aldring og helse

Informasjon på samisk

Informasjon og verktøy med samisk språk og kulturperspektiv

Språk og kulturell bakgrunn har stor betydning ved behandling av demens. Derfor samler vi informasjon og verktøy på samiske språk på disse sidene.

Aldring og helse arbeider, i samarbeid med andre ressursinstanser, med å utvikle og tilpasse informasjon og verktøy som retter seg mot personer som har samisk språk- og kulturbakgrunn. Arbeidet er med støtte fra Helsedirektoratet og en del av Demensplan 2020.

Meld gjerne inn materiell som er utviklet der du arbeider, og som du ønsker å dele med andre på denne nettsiden. Vi har valgt å ta med norsk tekst, slik at personer som ikke er samisktalende lettere kan opplyse om og videreformidle informasjonen.

Åpenhet om demens – Informasjonsfilm om demens med samisk språk og kulturperspektiv. Filmen gir informasjon om ulike demenssykdommer, kommunikasjon og samspill med personen som har demens og informasjon om retten til helse- og omsorgstjenester.

Samisk urbefolkning med mistanke om demens

For utredning av kognitiv svikt og demens hos samisk urbefolkning er det utarbeidet egne anbefalinger. For å imøtekomme kravene til forsvarlig utredning og god behandling/oppfølging er det i møte med samisk urbefolkning av betydning at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om samisk kultur, familiens nettverk, personens forståelse av helse, sykdom og behandling.

Det anbefales sterkt i Nasjonal faglig retningslinje om demens at personer med samisk kulturbakgrunn og med mistanke om demens bør utredes i spesialisthelsetjenesten når språk, utdanningsnivå og/eller kultur er en barriere for utredningen i primærhelsetjenesten, selv om det presiseres at samisk kulturbakgrunn i seg selv ikke er et eget kriterium for utredning i spesialisthelsetjenesten. Vær oppmerksom på behov for tolketjenester.

De kognitive kartleggingsverktøyene MMSE-NR3 og RUDAS som inngår i basal utredning av demens er oversatt til nordsamisk.

Se skalaer og tester

Hvem ser meg – En film om demens for barn

Filmen retter seg mot mindre barn som har en mamma, pappa eller annet familiemedlem med demens og kan brukes i informasjonsarbeidet. Filmen handler om en jente som har en mamma med demens. Jenta formidler noen av tankene som kan dukke opp når en av foreldrene plutselig forandrer seg uten at barnet forstår hvorfor. I løpet av filmen gir kosedyret hennes, uglen «Huske», trøst og hjelp og forteller henne om demens.

Filmen finnes med nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk språk og undertekst.

Artikler knyttet til samisk språk og kulturperspektiv

Informasjonsmateriell

Her ligger informasjonsmateriell på samisk og norsk språk, som kan være aktuelle verktøy i demensomsorgen og i helse- og omsorgstjenesten generelt. Tips oss gjerne om materiell, som vi vil vurdere å dele på denne siden.

Tema-hefter

Temahefte – Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre (Norsk)

Tema-ark om demens

Aldring og helse utarbeider ulike tema-ark med aktuell informasjon om demens. Målgruppene for informasjonen er personer med demens, pårørende, helsepersonell og andre interesserte. Se de ulike tema-arkene her:

Om demens

Kommunikasjon og samvær

Velferdsteknologiske løsninger for personer med demens

Rettigheter og tjenester

Vergemål – Fremtidsfullmakt – Legalfullmakt

Aktivitetsbøker

Mearragáttis duoddarii – sámi borramuš institušuvnnas/Fra kyst til vidde – samisk mat på institusjon, med oppskrifter på tradisjonell samisk mat (Grønmo, K. & Grønmo, E. 2004). (Nordsamisk/Norsk)

Sáme biebbmo vuorrasijda/Samisk mat for eldre, oppskrifter på gamle mattradisjoner rettet mot eldre og spesielt mennesker med demens og deres pårørende (Karlsen, I. 2011). (Lulesamisk/Norsk)

Husker du, bildeordboka beskriver småbrukernes, sjø- og innlands fiskernes og reindriftas livsmiljø. Eldre lesere kan gjenoppleve tidligere tider gjennom bilder og uttrykk i boka. Illustrasjonene er egnet til å vekke til live glemte opplevelser, og forhåpentligvis hente frem glemte ord og uttrykk. Boka finnes på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk språk. (aktive lenker med flyere på hvert språk)

Nordsamisk: https://ovttas.no/nb/girji_muittatgo-husker-du
Sørsamisk: https://ovttas.no/nb/girji_majhtah-goh-husker-du
Lulesamisk: https://ovttas.no/nb/girji_mujta-gus-husker-du

Rapporter

Demeansaplána 2020 (Nordsamisk)

Demensplan 2020 (Norsk)

Personer med nedsatt funksjonsevne og samisk bakgrunn – politiske anbefalinger (Svensk)

Urfolk og demens i Norden – Rapport fra Nordisk Velferdssenter (Svensk)

Filmer

Åpenhet om demens – Informasjonsfilm om demens med samisk språk og kulturperspektiv

Hvem ser meg? – En film om demens for barn

Andre publikasjoner

Maid odne ges barggan? – sámekultuvrralš doaimmat vuorasolbmuide/Hva skal jeg gjøre i dag, tro?- samiske kulturelle aktiviteter for eldre (Nordsamisk/Norsk)

Kulturtilpasset åndelig omsorg ved livets slutt (Nordsamisk/Norsk)

Mátkeloahpa ovddasmoraš/Omsorg ved livets slutt (Nordsamisk/Norsk)

Etihkka reflekšuvdnakoarttat/Etiske refleksjonskort (Nordsamisk/Norsk)

Nettadresser

Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje om demens

Hva er demens er informasjon om demens tilrettelagt for personer med utviklingshemning og kognitiv funksjonsnedsettelse

Sámi álbmoga buhcciidruovttuid ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Finnmárkkus/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark

Aldring og helse

Nordens välfärdscenter