Må lære av andre lindrende omsorgsmiljøer

Solberglias overlege Ingunn Holmefoss Hovland er opptatt av sykehjemmet som en langtids, lindrende avdeling.