Veiviser til gode tjenester for personer med demens og pårørende lansert - Nasjonalt senter for aldring og helse

Veiviser til gode tjenester for personer med demens og pårørende lansert

Et nytt verktøy skal gjøre det lettere for helse- og omsorgspersonell å planlegge, organisere og gjennomføre gode helse- og omsorgstjenester og tiltak for personer med demens og deres pårørende.

Veiviser demens gir gode råd og tips og viser på en oversiktlig og informativ måte hvordan tjenestene kan organiseres i kommunene. Den gir konkrete forslag til aktuelle tiltak i de ulike fasene av demenssykdommen.

Bygger på nasjonal retningslinje

– Helsedirektoratet har en nasjonal faglig retningslinje om demens som sier hvordan tjenester til personer med demens skal være. Veiviseren setter anbefalinger fra denne retningslinjen i et forløpsperspektiv. Den vil være til hjelp når man skal vurdere hvilke tiltak man skal sette inn til hvilken tid for personer med demens, sier Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder for Demensplan 2025 i Helsedirektoratet.

Ung kvinne og eldre dame ser på nettbrett. Foto
Veiviser demens gir gode tips og råd om tjenester og tiltak for personer med demens. Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

Forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse ser den nye Veiviseren også som et nyttig verktøy for å ta tak i den store økningen i personer med demens i fremtiden på en god måte.

– Ut fra demenskartet.no ser vi at det vil bli en dobling av antallet personer med demens rundt 2040. Vi må derfor ha to tanker i hodet samtidig: Vi må få til både gode helse- og omsorgstjenester OG samtidig dimensjonere tjenestene til det økende antallet personer med demens. Dette er noe av det viktigste vi kan gjør fremover, sier han. Han mener vi har et handlingsrom på 10 år foran oss, for å møte denne utfordringen.

Mann på scene foran storskjerm. Foto.
Vi må ha to tanker i hodet på samme tid, for å møte den store økningen i antall personer med demens, mener Geir Selbæk. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

Også nyttig for personer med demens og pårørende

– Veiviseren gir også nyttig informasjon til personer med demens og deres pårørende. Den bygger på nasjonale og internasjonale erfaringer og forskning, sier fagkonsulent Thea Cathrine Bredholt i Aldring og helse, som har vært sentral i utformingen av det nye verktøyet. Hun vil fortelle mer om Veiviseren på Demensdagene 7.-8. desember.

Veiviser demens bygger på personsentrert omsorg, forteller Berit Kvalvaag Grønnestad fra Helsedirektoratet.

Bredholt presiserer at hele Veiviseren gjelder for alle, men at noen ting kan være spesielle når det gjelder oppfølging av særskilte grupper. Denne informasjonen ligger samlet på ett sted, og gjelder gruppene yngre personer med demens, personer med samisk bakgrunn, minoritetsbakgrunn og personer med utviklingshemning.

– Vi har også lagt noen forutsetninger til grunn. Det er temaer som gjelder for hele forløpet, blant annet gjeldende lovverk, brukermedvirkning og personsentrert omsorg, som er svært viktig for å få til gode helse- og omsorgstjenester, sier hun.

Veiviser demens er en underside til Aldring og helse. Her finner du mer informasjon og kan få mer kunnskap om demens, aldersrelaterte sykdommer og den nyeste forskningen:

Du kan også finne mer informasjon og få påfyll om demens ved å besøke vårt bibliotek.