Landskonferansen i alderspsykiatri over for denne gang - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Landskonferansen i alderspsykiatri over for denne gang

På den siste dagen av Landskonferansen i alderspsykiatri i Kristiansand fikk de 260 deltakerne fra hele landet siste nytt på forskningsfronten. Her finner du noen av høydepunktene fra de tre dagene.