Var på Landskonferansen 2019

Hun vil ha oppmerksomheten rettet mot usynlig vold og overgrep mot eldre

Hun vil ha oppmerksomheten rettet mot usynlig vold og overgrep mot eldre

Hun er den eneste i landet med doktorgrad i vold i nære relasjoner hos eldre. Forsker Astrid Sandmoe mener at det er behov for et verktøy som kan hjelpe helsepersonell til å oppdage eldre personer som utsettes for vold og overgrep.
25.02.2019