Læring som gir ringer i vannet - Aldring og helse

Læring som gir ringer i vannet

I Aulerødveien botiltak for personer med psykisk utviklingshemning utenfor Tønsberg studerer halvparten av de fast ansatte på Fagskolen Aldring og helse. Og hele staben på tjue er i læringsmodus.