Lær mer om musikkbasert miljøbehandling - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ny Psyk-IT i dag: Lær mer om musikkbasert miljøbehandling

Hvordan kan du bruke musikk i daglig helse- og omsorgsarbeid? Det får du vite mer om i Psyk-IT-foredraget Musikkbasert miljøbehandling, presentert av Odd Håpnes, daglig leder av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Odd Håpnes, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
Odd Håpnes, daglig leder Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

I nettforedraget Musikkbasert miljøbehandling tar Odd Håpnes opp hvordan man som helse og omsorgsarbeider kan benytte sang, musikk og bevegelse i daglig pleie og omsorg. Individuelt tilpasset og systematisk brukt, uavhengig av hvem som er på jobb og uavhengig av musikalsk bakgrunn. Du finner presentasjonen til foredraget her.

Musikkbasert miljøbehandling er en del av Nasjonalt opplæringsprogram i miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. 

ABC-programmet inngår i Kompetanseløft 2025 og som tiltak i Kvalitetsreformen Leve hele livet, og  drives av Nasjonalt senter for aldring og helse i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur i helse og omsorg.

Opplæringen er forankret i forskning og god praksis og bygger på elementer fra nevrologisk musikkterapi, musikkterapi og musikkpedagogikk. 

– Musikkbasert miljøbehandling er miljøbehandling og ikke terapi, men tiltakene kan ha terapeutisk effekt, understreker Håpnes.

Les mer om ABC-opplæringen Musikkbasert miljøbehandling