Kvalitetsreformen for eldre lansert - Aldring og helse

Kvalitetsreformen for eldre lansert

Reformen skal sørge for at eldre får en trygg og meningsfull hverdag. Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse håper at de gode tiltakene som er kommet frem i prosessen, nå blir spredt over hele landet.