Koronapass: Husk eldre som ikke bruker digitale flater

Fristen for høring om endring av smittevernloven og opprettelse av koronasertifikat, også kalt koronapass, gikk ut 12. mai. Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse løftet frem tidligere utfordringer med å nå eldre digitalt under koronapandemien.

Hun forteller til P4 at det har kommet rapporter om at flere kommuner har hatt utfordringer med å komme i kontakt med eldre digitalt når de skulle tilby vaksiner mot covid-19. 

Må unngå digital “dobbeldiskriminering”

Opptatt av eldre under koronapandemien: Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse.

Det kan være flere grunner til at eldre ikke er til stede på digitale flater på samme måte som andre grupper. 

– Enkelte har ikke erfaring med det digitale. De har verken utstyr eller kompetanse til å benytte seg av det. Andre kan ha en kognitiv svikt eller demens, som gjør at de ikke lenger er i stand til å logge seg på for eksempel Helsenorge.no, sier hun.

– Det er derfor viktig at det nå ikke blir en «dobbeldiskriminering» ved at de heller ikke får tilgang til sitt koronapass når de er ferdig vaksinert, sier Kristiansen.

Trenger ikke-digitale alternativer

I høringsnotatet legger Aldring og helse vekt på at det bør lages et godt ikke-digitalt alternativ til personer, som ikke mestrer digitale flater eller som av ulike grunner ikke bruker Helsenorge.no. 

– Eldre kan for eksempel få med seg koronapasset sitt på papir ved siste vaksinering, eller at en papirversjon automatisk sendes hjem i posten etter endt vaksinering, eller når passet er utstedt på Helsenorge.no, sier Kristiansen. 

– Manglende digital kompetanse eller manglende tilgang grunnet demens og/eller sansesvikt kan gjelde en betydelig gruppe av eldre som vaksineres. Vi håper derfor at dette blir tatt med i betraktningen ved en eventuell innføring av koronapass, sier Kristiansen.

Les høringsnotat om koronasertifikat

Les mer om korona og eldre på våre sider