Knut Engedal utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

Engedal mottok utmerkelsen for sin fremragende innsats for alderspsykiatrien og demensfeltet.

H.M. Kongen har utnevnt Knut Engedal, Oslo, til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Kansellisjef Mette Tverli fra Det Kongelige Slott overbrakte utmerkelsen på Det Norske Teatret i Oslo fredag 6. mai.

Engedal avla sin doktorgrad med avhandlingen «Mental impairment in old age» i 1990. I dag er legen og psykiateren seniorforsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse og professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Nestor innen alderspsykiatri og demens i Norge og internasjonalt

Engedal er en av nestorene innenfor internasjonal forskning på alderspsykiatri, og ble i 2015 tildelt fortjenesteprisen fra styret i den internasjonale organisasjonen for alderspsykiatere (IPA). Han mottok Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris i 2019.

Internasjonalt har det alderspsykiatriske fagfeltet de siste 30 årene vært preget av demens. Engedals alderspsykiatriske forskning har dog også dreid seg om depresjon hos eldre og om kombinasjonen demens og depresjon.

Knut Engedal får St. Olavs orden. Foto
Knut Engedal får St. Olavs orden av kansellisjef Mette Tverdal. Foto: Gabriel Skålevik.

Knut Engedal har bidratt til mer åpenhet om demens.

Geir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse

– Han har belyst temaer som lenge har blitt oppfattet som stigmatiserende, som demens og for eksempel depresjon ved demens, bruk av tvang i demensomsorgen, atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og demensomsorg i norske sykehjem. Dette har i tillegg til å frembringe viktige forskningsresultater, bidratt til mer åpenhet om demens, sier kollega og forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse.

Økte interessen for alderspsykiatri og demens i Norge

Med Engedals bidrag og støtte har interessen både for alderspsykiatri og demens økt i Norge.

Pådriver for alderspsykiatri og demens: Knut Engedal. Foto: Martin Lundsvoll.

– Takket være hans faglige dyktighet, hans interesse for temaet, hans kunnskap om forskning, hans evne til å bygge nettverk og å få med seg andre, hans store arbeidskapasitet og hans jordnære og usedvanlig hyggelige personlighet, har mange miljøer blitt bygget opp med hjelp fra Engedal, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse.

Engedals innsats har bidratt til at Norge er et ledende land når det kommer til tilbud og oppfølging av personer med demens.

– Han var en viktig pådriver da regjeringen skulle utarbeide en plan for å bedre det kommunale helse- og omsorgstjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Dette arbeidet var avgjørende for at Norge ble et av de aller første landene i verden med egen demensplan, fortsetter Midtbø Kristiansen.

«Still going strong»

Knut Engedal har publisert mer enn 380 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, samt en rekke populærvitenskapelige tekster. Han er kjent som lærebokforfatter. Han skrev blant annet den første norske læreboka om demens, sammen med medforfatter Per Kristian Haugen. Han har senere vært hovedforfatter for åtte lærebøker, og har i tillegg bidratt med sin kunnskap til 20 andre lærebøker.

Allerede i 2013 kunne Engedal ha gått av med pensjon. Et brennende engasjement gjorde at han fortsatte i en stilling som seniorforsker i organisasjonen han var med på å starte: Nasjonalt senter for Aldring og helse.

– Engedal er «still going strong». Han er fremdeles involvert i en rekke sentrale forsknings- og utviklingsprosjekter. Han har faktisk siden han ble pensjonert i 2013 bidratt i hele 211 vitenskapelige artikler. Og det kommer mer, sier Selbæk med et glimt i øyet.

Les mer om da Knut Engedal fikk Demensforskningsprisen 2019