Kirsten Koht om å holde seg i gang som eldre under koronapandemien - Nasjonalt senter for aldring og helse