Kirsten Koht om å holde seg i gang som eldre under koronapandemien - Nasjonalt senter for aldring og helse

Kirsten Koht om å holde seg i gang som eldre under koronapandemien

Vi har tatt en god prat med Kirsten Koht, lederen av eldrerådet i Asker, om hvordan hun og andre eldre har det i dag. Koht har et engasjement for trening for alle, og var nylig og trimmet på NRK.

Hun er opptatt av at eldre skal holde seg i gang også slik situasjonen er nå.

Du finner mer stoff om aktivitet i hverdagen for eldre her