Kirsten Koht om å holde seg i gang som eldre under koronapandemien - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse