Kirsten Koht om å holde seg i gang som eldre under koronapandemien - Aldring og helse