Kartleggingsverktøy for tidlige tegn på ny plattform - Aldring og helse

Kartleggingsverktøy for tidlige tegn på ny plattform

Frode Kibsgaard Larsen fra Aldring og helse lanserte i dag Tidlige tegn på elektronisk plattform. Lanseringen skjedde på Temakonferasen utviklingshemning og aldring.

Frode Kibsgaard Larsen fra Aldring og helse forteller om den nye plattformen.

Kartleggingsverktøyet Tidlige tegn for oppfølging av eldre personer med utviklingshemning ble i dag lansert på elektronisk plattform av seniorrådgiver Frode Kibsgaard Larsen fra Aldring og helse. Det skjedde på Temakonferansen utviklingshemning og aldring, som ble arrangert i Oslo i dag.

Tidlige tegn er et kartleggingsverktøy for oppfølging av voksne eldre personer med utviklingshemning. Gode rutiner er nødvendig for å fange opp endringer i helsetilstanden så tidlig som mulig, og Tidlige tegn er et hjelpemiddel for å sikre systematisk oppfølging.

Ved bruk av kartleggingsverktøy er det er viktig at regler for samtykke, taushetsplikt og oppbevaring av personsensitive opplysninger følges og er i tråd med lover, forskrifter og retningslinjer.

Her finner du mer info om Tidlige tegn

Temakonferansen 2018 hadde fokus på disse spørsmålene:

  • Hvordan legge til rette for en god alderdom for personer med utviklingshemning?
  • Hva kjennetegner og skiller naturlige aldringsprosesser fra tegn og symptomer på sykdomsutvikling?
  • Hvilke rutiner og praksis må tjenesteytere kjenne til for eldre?
  • Hvordan kan tjenesteytere bidra til brukermedvirkning og god kommunikasjon?

Olav Grimdalen jr. fra Tangerud borettslag på TV Norge var en av innlederne på Temakonferansen.

Se videointervju her