Kartlegging av tidlige tegn på funksjonsfall og sykdom - Nasjonalt senter for aldring og helse

Kartlegging av tidlige tegn på funksjonsfall og sykdom

Utviklingshemning og aldring har i samarbeid med Habiliteringstjenesten i Buskerud og en nettverksgruppe fra alle landets helseregioner, utviklet et kartleggingsverktøy for å oppdage tidlige tegn på funksjonsfall og sykdom hos voksne og eldre med utviklingshemning.