Kartlegging av tidlige tegn på funksjonsfall og sykdom - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Kartlegging av tidlige tegn på funksjonsfall og sykdom

Utviklingshemning og aldring har i samarbeid med Habiliteringstjenesten i Buskerud og en nettverksgruppe fra alle landets helseregioner, utviklet et kartleggingsverktøy for å oppdage tidlige tegn på funksjonsfall og sykdom hos voksne og eldre med utviklingshemning.

Kartleggingsverktøyet som har fått navnet Tidlige tegn er utviklet for å være til hjelp for personale i bolig, arbeid og dagaktivitet og for pårørende til voksne og eldre personer med utviklingshemning. Områder som kartlegges er fysisk og psykisk helse, fysisk funksjon, kognitive ferdigheter, atferd og bakgrunnshendelser i livet. Tidlige tegn er ikke et diagnoseverktøy, men kan være et nyttig grunnlag i en diagnostiseringsprosess. Verktøyet er ferdig utviklet og utprøvd i 2007 og er klar til publisering tidlig i 2008.