Kan personer med demens kjøre bil? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Kan personer med demens kjøre bil?

Hva skal til for å bedømme en persons kognitive svikt som så alvorlig at hun eller han ikke lengre kan kjøre bil? Det får du vite mer om i dette Psyk-IT-foredraget med overlege Anne Brækhus.

Anne Brækhus er spesialist i nevrologi, overlege ved nevrologisk og geriatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Hun forteller om flere sykdommer som kan medføre reduserte kjøreferdigheter, for eksempel øyesykdommer, diabetes, artrose, Parkinsons og hjerneslag. 

– Demenssykdommene, med sin snikende utvikling og manglende innsikt, står likevel i en særstilling. Det er god dokumentasjon på sammenhengen mellom kognitiv svikt og høyere ulykkesforekomst i trafikken. Det kan samtidig være vanskelig å se på pasientene at deres kjøreferdigheter er redusert. Så hva skal til for å bedømme pasientens kognitive svikt som så alvorlig at han eller hun ikke bør kjøre bil?

Se presentasjonen til Anne Brækhus her.

Flere Psyk-IT foredrag finner du her