Jeg er minnene mine - Aldring og helse

Jeg er minnene mine

Det er lenge blitt anbefalt å bruke livshistorien til personer med demens som utgangspunkt for individuell omsorg.

– For å møte mennesker med demens som unike personer må vi kjenne til deres bakgrunn, livshistorie og viktige verdier. Dette er kjernen i personsentrert omsorg, forsetter han. 

Øvereng ønsket å finne en ny inngangsport til hvordan få til personsentrert omsorg i demensomsorgen. Han er ute etter å skape en reaksjon spesielt hos helse- og omsorgspersonell, som kan danne utgangspunkt for en god relasjon til personer med demens. 

Jeg er minnene mine
– Nå har vi endelig fått laget det som er den første boka i sitt slag, sier forfatter og redaktør Allan Øvereng.

– Det finnes mye teori, mange metoder og ulike demenssykdommer, men når alt kommer til alt, så er det å få til en god relasjon til personen med demens noe av viktigste.

Jeg ville finne en måte, som ikke handler om kursing, metoder, eller om diagnosen, men som handler om hvordan man kan berede grunnen, for å bli kjent med mennesket bak demenssykdommen.

Allan Øvereng
Allan Øvereng, redaktør og forfatter.

Han mener at de gjennom å bruke boka kan få tips og inspirasjon til hvordan få til en mer individuell og personlig inngang til personen med demens. 

– Med fokus på livshistorien og minnene til personen med demens blir de mennesker av kjøtt og blod, heller enn diagnosen, eller et sett med helse- og omsorgsoppgaver. Boka gir en viktig innføring i betydningen av å sette seg inn i livshistorien til personer med demens og bruke minner aktivt for å øke trivselen, styrke identiteten og gi en dem en bedre selvfølelse. 

– Det gjelder ikke bare for helse- og omsorgspersonell; heftet er skrevet for alle hjelpere – både profesjonelle, private og pårørende, sier Øvereng.

Hjelperen får beskrevet ulike tiltak som han/hun kan bruke for å bekrefte identiteten til personen. Her finner man for eksempel et personopplysningsskjema, som kan brukes til å kartlegge personen og minnene til personen med demens.

Ett hjelpemiddel for å styrke identiteten er bruk av digitale minnebøker. MinMemoria AS har utviklet Memoria, et omsorgsverktøy som digitaliserer livs-historien gjennom bilder og historier satt inn i en personlig profil. Tiller helse- og velferdssenter i Trondheim har tatt i bruk dette hjelpemiddelet og deler sine erfaringer.

I tillegg til Øvereng, så har og Anne Marie Mork Rokstad skrevet forordet og vært fagkonsulent. Begge jobber i Aldring og helse. MinMemoria AS har bidratt med tekst og eksempler.

Du kan bestille boka i vår nettbokhandel