Begeistret for Eldre & Psyken – Inspirerer til gode samtaler om det å bli eldre

Seniorveileder Mari Bilben har stor glede og nytte av podkastserien Eldre & Psyken. – De første seks episodene har gitt meg ny kunnskap. Jeg får også fine tips til å sette ord på det å bli eldre, sier hun.

Mari Bilben er full av begeistring for Eldre & Psyken, og gleder seg til de tre nye episodene som kommer i april. 

– Som seniorveileder retter jeg meg mot eldre hjemmeboende i Bydel Ullern i Oslo kommune. Ved å lytte til de ulike episodene har jeg fått tips til hvordan jeg kan snakke med folk om det å bli eldre. Ikke minst til hvordan man kan gjøre det beste ut av hverdagen.

Mari Bilben berømmer de som er med i de ulike episodene.

– Både fagfolkene og de som bidrar med egne livserfaringer. Det er ofte sterkt å høre deres historier. Jeg tror alle kan ha glede og nytte av denne podkastserien, sier hun. 

Hun møter gjennom arbeidet eldre som forteller om ensomhet og depresjon.

– Innholdet treffer midt i det feltet jeg arbeider med. 

Aktivitetsfokus

Ute på hjemmebesøk har Mari Bilben alltid et fokus på aktivitet. 

– Hvordan folk har det er så forskjellig. Min oppgave er å høre på det de sier, samtidig som jeg tenker aktivitetstilbud. Dette ble tatt så fint opp i seriens første episode, synes hun.

Mari drar nytte av det hun hører, også som nabo og medmenneske. 

– Innholdet gjelder jo alle. Vi skal også bli eldre. Da jeg 15 år gammel opplevde at min bestemor fikk demens hadde jeg stort utbytte av å delta på et kurs. Podkast-episoden om demens kan litt på samme vis hjelpe oss som pårørende til å forstå. Den episoden er også veldig fin, synes hun.

Kontakter alle 77-åringer

Som seniorveileder tar Mari Bilben kontakt med alle innbyggere i bydelen det året de fyller 77 år.

– Jeg inviterer dem i utgangspunktet til et informasjonsmøte, men hvis de heller vil ha besøk hjemme reiser jeg ut til dem. For noen er det aktuelt med begge deler. Eldre folk kan også henvende seg direkte til meg.

Bilbens oppgave er å formidle det som finnes av aktivitetstilbud i Ullern bydel. 

– Har man først har møttes én gang blir terskelen for å ta del i et tilbud også lavere. Det gir trygghet, tror hun.

Møter ensomme og deprimerte

Mari kontakter nesten 200 personer hvert år. 

– Det blir stadig flere. Mange har i den alderen opplevd å miste en ektefelle. Da er det nyttig for mestring å vite at det er behov for meg.

Overgangen til pensjonisttilværelsen har for noen vært vanskelig. 

– Mange tenker nok; hvilken nytte skal jeg gjøre for meg nå? Noen er heldige å ha en hobby de kan drive med, og det finnes mange muligheter. Men det er det ikke alle som vet noe om. 

Les mer om seniorveiledernes virksomhet på Oslo kommunes nettsider.

Aktivitet og sosialt samvær

Seniorveilederen er opptatt av at aktiviteter og sosialt samvær kan være en god medisin for å komme seg ut av en depresjon.

– Det blir nevnt i to episoder av Eldre & Psyken, deriblant av Thomas Hansen i episode fire om ensomhet. Så her i bydelen gjør vi hva vi kan for å opprettholde sosiale møteplasser for eldre. Vi holder blant annet døra til Kafé Uller i Ullern kultursenter åpen. Det vil vi gjøre så lenge vi kan, det er veldig viktig i disse tider. Mange lider av ensomhet under denne pandemien. Det er lett å merke folks behov for å prate. Man møter ikke så mange som før. Og noen går fra å ha liten til ikke å ha kontakt med noen i det hele tatt.

Bilben tror at man vil møte mange skjebner når samfunnet åpner opp igjen. 

– Vi vet at mange har det tøft.

Tur- og ringevenner

Godt da å kunne opplyse eldre om at Ullern frivillighetssentral har tilbud om både tur- og ringevenner.
– Det har de hatt helt siden 12. mars i fjor. Det er i  hvert fall noe, for dem som kan ha glede av det. Man må prøve å gjøre det man kan innenfor de rammene vi har. Bydelen har også en aldersvennlig rosa buss.

Det er likevel godt at våren er i anmarsj.

Ensomhet og utfordringer til tross. Mari Bilben synes at hun har en morsom jobb.

– Det er jo så mange muligheter!