Identitetsverdighet hos personer med demens - Aldring og helse

Identitetsverdighet hos personer med demens

Demens er en trussel mot menneskets identitetsverdighet. Det er mye vi kan gjøre for å hjelpe personer med demens til å føle seg viktige og verdifulle.