«I verdighetens navn» - Aldring og helse

«I verdighetens navn»

Mange som lever med demens opplever at deres verdighet blir truet. Hvordan kan dette forebygges? Hva bidrar til å verne om deres opplevelse av verdighet i hverdagen?