Hvordan kan vi ved bruk av MADRS finne ut om en eldre person er deprimert?  

– MADRS er den mest kjente depresjonsskalaen vi har. Den er også godt egnet til å vise depresjon hos eldre. Det sier forskningsleder Sverre Bergh, som i dagens episode av foredragsserien Psyk-IT går nærmere inn på dette verktøyet og forklarer hvordan det virker.

– MADRS er den mest kjente depresjonsskalaen vi har. Den er også godt egnet til å vise depresjon hos eldre. Det sier forskningsleder Sverre Bergh, som i dagens episode av foredragsserien Psyk-IT går nærmere inn på dette verktøyet og forklarer hvordan det virker.

Sverre Bergh er forskningsleder ved forskningssenteret for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, SiHF. Han arbeider også som forsker ved Aldring og helse. I dette foredraget presenterer han Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, eller MADRS, som det forkortes til.

– MADRS er et depresjons-skåringsverktøy som brukes veldig mye, både i allmennpraksis, i kommunehelsetjenesten og på sykehusnivå, sier han. 

– Ved å vurdere ti ulike symptomer eller fenomener, sier ikke resultatene bare noe om en person er deprimert eller ei. MADRS måler også dybden av den eventuelle depresjonen. 

– Det er sagt at man kan ikke lære å bruke MADRS på annen måte enn via god opplæring, mye trening og veiledning fra erfarne terapeuter. Det er et viktig poeng. For å få god kunnskap om MADRS bør man gjennomføre de første intervjuene med veiledning, sier Bergh.

Ved å ta for seg ett av spørsmålene som stilles og utdype både spørsmålsstilling og skåring, gir Sverre Bergh selv en første innføring i bruk av verktøyet.