Hvordan kan vi hjelpe eldre med depresjon til å mestre hverdagen?

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Fagskolen Aldring og helses modul Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon skal gi helse- og omsorgspersonell kunnskap, kompetanse og verktøy – på en rask, tilpasset og praktisk måte.

– Det er kjempeviktig at dere som er helse- og omsorgspersonell, og som jobber med eldre, lærer mer om depresjon, sier koordinator Trine Nordby Skjellestad i opplæringsenheten i Aldring og helse til engasjerte helse- og omsorgsarbeidere fra hele landet.

De er samlet på Torp konferansesenter utenfor Sandefjord. 

– Vi vil stadig bli flere eldre i årene som kommer, og flere vil dermed kunne få depresjoner, sier Skjellestad. Hun har en master i psykisk helsearbeid, og lang erfaring innen arbeid med psykisk helse blant eldre.

Skjellestad har akkurat gitt undervisning i hvordan bruke verktøyet Geriatrisk depresjonsskala. Det er et skjema som studentene kan bruke til å kartlegge depresjon hos eldre.

Kvinne underviser to kvinnelige studenter. Foto
Trine Nordby Skjellestad tar en prat med Renee Louise Nagel (t.h.) og Anne Timland, som har spørsmål til kartleggingsverktøy for eldre personer med depresjon. Studieleder Kari Fossli i bakgrunnen. Foto: Petter Hveem, Aldring og helse.

Hva er forebyggende og behandlende tiltak mot depresjon hos eldre, som kan bidra til hverdagsmestring?

– Det store flertallet av eldre med depresjon har milde til moderate depressive symptomer. Det betyr at tilbudet vi gir til dem bør omfatte hverdagslige selvhjelpstiltak, som økt fysisk og sosial aktivitet, fortsetter hun.

Skjellested forteller at hverdagsmestring av depresjon er et tankesett der den enkelte pasient selv er aktiv deltaker i behandlingen.

– Hverdagsmestring handler om at man skal ha et så godt liv som mulig når man blir eldre. Hverdagslige aktiviteter skal skape mestring av depresjon, en god hverdag og et godt liv, sier Skjellestad. 

Korte, yrkesrettede moduler relatert til arbeidsdagen

En mann og en kvinne sitter ved pult i klasserom. Foto
Fagskolestudentene Goran Dragojevic og Jolita Paskoniene i dyp konsentrasjon. Foto: Petter Hveem, Aldring og helse.

– Det å ha yrkesrettede moduler i forhold til akkurat den jobben du driver på med er helt topp, sier student og spesialhjelpepleier Linda Max Bøen-Halvorsen. Hun jobber ved Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter i Sandefjord.

Bøen-Halvorsen håper at Fagskolen Aldring og helse i framtiden vil fortsette med slike korte yrkesrettede moduler, i tillegg til studier som går over to år.

– Det at du kan ta dette studiet over en kort periode på 10 uker, og bygge det inn i arbeidshverdagen, det er kjempetopp. Da kommer det relevante spørsmål og problematikk som du kan gripe tak i, fra din egen arbeidsplass. Vi kan sitte sammen flere, fra hele landet og lære av hverandre. Jeg har lært masse av dem som sitter der inne, sier hun, og peker på seminarrommet på konferansesenteret.

Motivasjon og håp for mestring av dagen

– Vi trenger slike ansatte som kan informere, veilede og samhandle med eldre med depresjon og pårørende på en måte som kan hjelpe dem med å mestre hverdagen, fortsetter Skjellestad.

Hun mener det som helse- og omsorgsperson er noen ting som er viktigere enn andre å passe på i arbeidet med den eldre med depresjon.

– Det jeg tenker er aller viktigst er å jobbe for å skape en god relasjon til den eldre som har depresjon.

Trine Nordby Skjellestad

Det handler om å møte personen med respekt, og legger til rette for en trygg og god kommunikasjonsform.

– Ha fokus på å motivere og fremme håp i hverdagen, er hennes oppfordring til studentene på modulen Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon.