Hva er selvmordsnære eldre?

Det har vært flere saker om selvmord i mediene de siste dagene. Blant eldre er det spesielt en gruppe vi bør være oppmerksomme på: Eldre som er vant til å greie seg selv, og som opplever stort funksjonstap og avhengighet av andre.

– De siste tallene vi har for selvmord blant eldre er fra 2018. Da tok 117 personer, som var 65 år og eldre, selvmord i Norge. Selvmordsrisikoen er størst blant eldre menn, og tre av fire selvmord var i denne gruppen, sier Anna Jerkovics, fagskonsulent i Aldring og helse.

En tidligere norsk undersøkelse der man intervjuet nærstående i etterkant av selvmord, fant at det ofte var selvstendige, ressurssterke personer som hadde fått et stort funksjonsfall, og som opplevde å bli avhengig av andres hjelp, som tok selvmord. Når eldre utrykker at livet er verdiløst, er det grunn til å være ekstra oppmerksom.

– Selvmordsnære eldre gir oftest varsler til pårørende, og derfor er god kontakt med pårørende viktig.

Ikke vær redd for å ta opp problemet. Spør gjerne direkte, for eksempel: «Har du tanker om å ta livet ditt?», og vær forberedt på bekreftende svar, sier Jerkovics.

Lær mer om selvmord og selvmordsfare hos eldre

Se Psyk-IT forelesning Selvmord blant eldre, foreleser Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier RVTS Vest.

Psykiske sykdommer hos eldre