Selvmord blant eldre

Foreleser er Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier RVTS Vest.