Selvmord blant eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Selvmord blant eldre

Foreleser er Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier RVTS Vest.