Hva er koronavirus og hva er covid-19? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Hva er koronavirus og hva er covid-19?

– Vi kan si at covid-19 er selve sykdommen, mens koronavirus er navnet på viruset som forårsaker sykdommen, skriver forskningssjef Geir Selbæk.

Se våre nye nettsider om korunaviruset og eldre her