Hva er godt pårørendesamarbeid om gode tjenester til voksne og eldre med utviklingshemming?

En mer enn fulltegnet fagdag med fokus på et godt pårørendesamarbeid for voksne og eldre med utviklingshemning, ble åpnet av statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fra Helse- og sosialdepartementet torsdag.

– Er et noe vi trenger så er det pårørende som er trygge på tjenestene til personer med utviklingshemning. Pårørende trenger at det er forutsigbare og gode tjenester, sa statssekretæren til de 240 deltakerne på Gardermoen, som var “stuet” inn i et lokale ment for 200.

– Regjeringen følger opp pårørendestrategien. Regjeringen videreutvikler også pårørendeavtaler. Pårørende må stå godt i eget liv, vektla statssekretæren.

NFU mener pårørendeorganisasjoner og pårørende må inn tidlig i prosesser

Godt pårørende samarbeid i Drammen

Pårørende Kjell Bakken, tjenesteyter Kine Marie Fossum Berntsen og tjenestemottaker Tore Bakken deler sine erfaringer med pårørende samarbeid.

Helsedirektoratets forventninger om pårørendesamarbeidet

– Noen gang kan verdier og plikter kollidere med pårørendes forventninger til kommunen. Det er viktig å investere i dette samarbeidet, sier Per-Christian Wandås i Helsedirektoratet på fagdagen om pårørendesamarbeid om tjenester til personer med utviklingshemning.

Les også Helsedirektoratet på Helsedirektoratets nettside:

Kommunen skal legge til rette for godt samarbeid med pårørende til personer med utviklingshemming

Kjell Bakken og Kine Marie Fossum Berntsen. Foto
Kjell Bakken og Kine Marie Fossum Berntsen fortalte deltakerne på fagdagen om det gode pårørendesamarbeidet de har om Tore, broren til Kjell. Foto: Petter Hveem, Aldring og helse.
Kvinne på scene foran forsamling. Foto
Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartemenet på fagdagen. Foto: Petter Hveem, Aldring og helse.

– Denne fagdagen oppstod på bakgrunn av at både vi i Aldring og helse og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) fikk flere tilbakemeldinger fra både pårørende og ansatte i tjenestene om at pårørendesamarbeidet kan være vanskelig, sier Lene Kristiansen. Hun er konsulent i Aldring og helse.

Portrettfoto fra ansattfotografering for Nasjonalt senter for aldring og helse, 20223
Fornøyd fagdagarrangør: Konsulent Lene Kristiansen i Aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

Brukerorganisasjoner og pårørende presenterte sine perspektiver. Helsedirektoratet la fram sine forventninger, og kommunene kom ikke bare med sine utfordringer, men også med gode eksempler.

– Hele bredden i pårørendesamarbeidet ble belyst med ønske om å bidra til å støtte tjenestene til personer med utviklingshemning. Her var det ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenestene, pårørende til personer med utviklingshemning og andre som er opptatt av temaet til stede, sier Kristiansen.

– Både Aldring og helse og NAKU er opptatt av å dele de gode historiene fra praksis og formidle fagkunnskap og verktøy om hvordan man kan lykkes i arbeidet, istemmer rådgiver ved NAKU, Linda Barøy.

Se video og lær mer om etikk i pårørendesamarbeidet med etikkveileder Ingrid Fosse, som presenterer temaet på fagdagen

Fagdagen om pårørendesamarbeid arrangeres av Aldring og helse i samarbeid med NAKU.

Her finner du programmet for fagdagen om pårørendesamarbeid om gode tjenester til eldre og voksne med utviklingshemning