Hva er demens og hvordan kan vi forstå, forebygge og behandle endringer i atferd og psykiske symptomer?

Det første av tre e-læringskurs om demens er nå klart til bruk. E-læringen vil gi deg kunnskap om demenssymptomer, utfordrende adferd, personsentrert omsorg og miljøbehandling.

Prosjektleder for Eldre & Psyken, Signe Tretteteig
Redaktør Signe Tretteteig.

I det første e-læringskurset er temaet hva demens er og bakgrunnen for atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) ). Du vil få lære om utbredelsen av demens, årsakene som ligger bak, hvordan utredning skjer og oppfølgingen etter diagnosen.

Ved demens ses vanligvis endringer i atferd og psykiske symptomer. Dette er typen symptomer som er mest belastende både for personen med demens, pårørende og de som arbeider med å gi god demensomsorg.

– Over 90 prosent av personer med demens vil utvikle APSD i løpet av sykdomsforløpet, sier redaktør for e-læringen, Signe Tretteteig i Aldring og helse. Hun har sammen med fagkonsulent Thale Rønqvist utviklet de tre kursene.

Symptomer som uro og aggresjon

Symptomer på APSD kan være nedsatt initiativ, uro, søvnvansker, irritabilitet, manglende hemninger, aggresjon, vrangforestillinger og hallusinasjoner. De kan komme både tidlig og sent i demensforløpet, og kan variere i intensitet og varighet.

Gjennom kursene møter du Ingeborg og Torbjørn, som begge har demens. De har forskjellige demenstyper, og er i ulike faser av sykdommen.

– Ingeborg og Torbjørn er ikke ekte personer, men gjennom denne personliggjøringen håper vi kursdeltakerne bedre vil forstå hvordan sykdommen påvirker atferden og hvordan den oppleves for personer med demens selv og deres pårørende, sier Tretteteig.

Gå til e-læringskurset Hva er demens? (innlogging via ID-porten)

Flere e-læringskurs gir fordypning

I det neste kurset, som kommer i løpet av 2022, følger vi Ingeborg og Torbjørn videre gjennom temaene personsentrert omsorg og forebygging og behandling av atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens.

– Det som er fint er at dette ofte kan forebygges og behandles, men det krever kunnskap og systematisk kartlegging. Dette får du vite mer om når du tar e-læringen, sier Tretteteig.

– Du vil få en verktøykasse med metoder for personsentrert omsorg. I kurset viser vi hvordan metodene brukes, og hvordan de kan kombineres for å gi god personsentrert omsorg og behandling.

Radaktør Signe Tretteteig

Det tredje kurset kommer i 2023 og handler om hvordan personen med demens kan få en hverdag med tilrettelagte og meningsfulle aktiviteter.

– E-læringen er først og fremst for helse- og omsorgsarbeidere som jobber i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Pårørende og helse- og omsorgsarbeidere som jobber i spesialisthelsetjenesten kan også ha nytte av kurset, sier redaktøren.

Gå til e-læringskurset Hva er demens? (innlogging via ID-porten)