Husk å nominere til Huskeprisen 2022! - Nasjonalt senter for aldring og helse

Husk å nominere til Huskeprisen 2022!

Nominer en som fortjener Huskeprisen for sin innsats for eldre innen fristen 1. november. En av de nominerte i fjor var Linåsve gård, som tilbyr demensomsorg på gård. Vi besøkte dem på selveste 10 års jubileet.

Etter hard konkurranse gikk Huskeprisen 2021 til prosjektet Digitalisering av livshistorien til personer med demens i Bjørnafjorden kommune.

Blant de nominerte var det mange sterke kandidater, i tillegg til Linåsve gård. Blant annet Stein Olav Breck, som var nominert av to ulike forslagsstillere.

Han ble nominert til Huskeprisen for sin utrettelige innsats for beboere ved Stange helse- og omsorgssenter.

Forslagsstillerne framhevet Stein Olav Brecks evne til formidling: “Han tar seg god tid til å lytte og har evnen til å se hvert menneske bak sykdommen.”

Begrunnelse for hvorfor til Breck bidrar til dager med mening for personer med demens var:

Blant de nominerte var det mange sterke kandidater, deriblant Stein Olav Breck, som ble foreslått av to personer. 

– Du verden, for en ære! Dette kjente jeg virkelig ikke til, sier han. 

“Tiltak som gir livskvalitet”

Fra begrunnelsene for hvorfor Breck skulle få en pris for sitt bidrag til dager med mening for eldre var: 

Stein Olav Breck er pensjonert lokal lærer. Hver uke forbereder han samlingsstunder for de av beboerne ved Stange helse- og omsorgssenter som ønsker å delta.

Han har en formidlingsevne som er av veldig høy kvalitet. Han er en “kjentmann” som kjenner Stange Kommune veldig godt. Han er en også en rolig kar, som har evnen til å se hvert menneske bak sykdommen. Stein skaper en veldig fin og rolig atmosfære der gode samtaler blir til. Han tar seg god tid til å lytte, slik at beboer får tid til å finne igjen sine egne minner ved så å fortelle om de til Stein med sine egne ord. 

Stein når ut til beboerne, blant annet ved å stimulere deres sanser. Om en av deltakerne i samlingsstunden ikke hører så godt, så kan inntrykk fra syn, lukt, smak og berøring gjøre at en god samtale skapes likevel. Denne evnen til formidling gjør at minner hos beboere med demens lettere kommer fram. 

Alle er veldig glad i Stein og evig takknemlig for den innsatsen han gjør ved å bidra til å skape fine opplevelser med mening for beboerne.

I samarbeid med stedets aktivitør klarte Stein Olav å holde det gående, også under koronapandemien. I de periodene det var tillatt med besøk ble avdeling etter avdeling invitert inn på allrommet. 

Han har fått veldig god omtale og flotte kommentarer ved et innlegg på “Stange-sia”, ei gruppe på Facebook for de som bor eller har en tilknytning til Stange kommune er medlem av. Blant de mange kommentarene han har fått kan nevnes:

  • “En forandring i hverdagen. Virkelig et godt tiltak.”
  • “Imponerende opplegg av Stein Breck! Flott!”
  • “Så bra tiltak. Hurra for frivilligheten, dere er gull verdt”
  • “Utrolig flott tiltak. Dette gir gjensidig glede for alle. Godt tiltak.”
  • “Veldig viktig tiltak som gir livskvalitet!”