Se videointervjuer her Mye nytt og spennende på den første digitale Hukommelsesteamkonferansen

Mange viktige temaer ble belyst: Blant annet pårørendes rolle i oppfølgingen av demens, kognitiv rehabilitering og det nyeste på forskningsfronten. Videointervjuer med flere av foredragsholderne finner du her. Og ikke minst bakomfilmen.

Bakomfilmen fra den digitale Hukommelsesteamkonferansen 2020

Hvordan kan pårørende være en ressurs og samarbeidspartner i oppfølgingen av personer med demens? Kari-Ann Baarlid fra Nasjonalforeningen for folkehelsen forteller om deres erfaringer.

Mange har hørt om fysisk rehabilitering, men hva er kognitiv rehabilitering? Mona Michelet i Aldring og helse forklarte hvordan personer med demens kan mestre hverdagsaktiviteter bedre.

Brått møte med koronapandemien:

– Personer med demens og deres pårørende stod i en veldig vanskelig situasjon, hvor ting stoppet opp og mange ble isolert, sa demenskoordinator Bjørg Dobbe Rønningstad. I Tønsberg fikk hjemmetjenesten en viktig rolle i å ta kontakt med hjemmeboende personer med demens og deres pårørende på telefon med jevne mellomrom.

Videointervju om depresjon og demens:
– Depresjon kan faktisk være det første symptomet på demens, forklarte nevropsykolog Thale Kinne Rønqvist. Personer med demens har ofte symptomer på depresjon.

– Spørsmålet er ikke om eldre skal få kjøre, men om de med alvorlige hjernesykdommer skal få kjøre, sa overlege Peter Bekkhus-Wetterberg ved Oslo universitetssykehus. Se tidligere innspilt intervju.

Kvinne holder foredrag. Foto.
Pasient- og brukerombudet i Buskerud, Anne Lene Arnesen fortalte om pasienter og pårørendes opplevelser i lys av helselovgivningen. Skjermbilde.
Tre kvinner i studio. Foto.
Teamens time: Diskusjon om hva et demensvennlig samfunn er (fv) Mona Michelet og Thea C. Bredholt, som ledet diskusjonen og Rita Weum, som fortalte om arbeidet i Røyken mens Julie Evjen snakket om erfaringene i Bodø. Skjermbilde.
Fem kvinner diskuterer i studio. Foto.
Teamens time: Da koronapandemien kom, så gjorde vi det slik: (fv) Mona Michelet og Thea C. Bredholt ledet sesjonen der Rita Weum, Aldring og helse, Julie Evjen fra Bodø og Bjørg Dobbe Rønningstad fra Tønsberg snakket om sine erfaringer i møtet med koronaen. Skjermbilde.
Hvordan kan vi tilrettelegge for daglige gjøremål for personer med demens? Thea C. Bredholt ga innblikk i hvordan vi kan tilrettelegge for et aktivt og selvstendig liv.
Mye spennende på forskningsfronten i 2020 om demens: – Kan være nær et gjennombrudd på kurerende behandling, sa forskningssjef Geir Selbæk. Han er også opptatt av forebygging av demens, og er med en internasjonal kommisjon om temaet.

——————

– Årets konferanse handlet om praksisfeltet og erfaringer om «hva som rører seg» for tiden om kartlegging og oppfølging av personer med kognitiv svikt og demens, sier en av primus motorene, Mona Michelet i Aldring og helse.

Det er fremdeles mulig å melde seg på konferansen. Fra konferansedagene finner du intervjuer med sentrale foredragsholdere og oppdateringer om sentrale temaer på nett og i sosiale medier. 

Av foredragsholderne du vil møte i videointervjuene er blant annet forskningssjef Geir Selbæk (bildet) om det siste på forskningsfronten, demenskoordinator Bjørg Dobbe Rønningstad om hvordan de møtte koroanapandemien i Tønsberg kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsens Kari-Ann Baarlid og erfaringsrepresentanter om pårørendes rolle og egne erfaringer med å leve med demens. 

Les mer om Hukommelsesteamkonferansen 2020