Hjerte-karsykdom virker ikke inn på sykdomsutvikling ved Alzheimers sykdom - Aldring og helse

Hjerte-karsykdom virker ikke inn på sykdomsutvikling ved Alzheimers sykdom

Sykdomsforløpet ved Alzheimers sykdom har ikke sammenheng med samtidig hjerte-karsykdom, viser ny studie. Resultatet var uventet, skriver Rannveig Sakshaug Eldholm fra NTNU.