Helsedirektøren: Vil heve kompetansen på lindrende behandling av covid-19

– Mange koronasyke pasienter i livets sluttfase sliter med pustebesvær, smerter og angst. God kompetanse om lindrende behandling av koronasyke er avgjørende for å ivareta pasientenes trygghet, verdighet og livskvalitet i livets sluttfase, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Derfor ber vi kommunene nå legge til rette for at helsepersonell får god kunnskap om hvordan de kan gi lindrende behandling til koronasyke, sier helsedirektøren til Helseaktuelt.

Aldring og helse har nylig utviklet et e-læringskurs om lindrende behandling av covid-19-pasienter på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Den økte smitten i samfunnet gir høyere risiko for at koronaviruset finner veien til eldre og skrøpelige mennesker på sykehjem. Dette er en gruppe som har høy risiko for alvorlig sykdom og død dersom de får covid-19, sier helsedirektøren.

Mann som smiler. Foto.
Opptatt av kompetanseheving ved covid-19. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet..

Lærerikt

E-læringskurset om lindrende behandling har fått overveldende positive tilbakemeldinger fra de drøyt 500 personene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten rundt om i landet som har tatt kurset hittil.

Over 90 prosent sier kurset ga dem ny kunnskap, viser tall fra Aldring og helse.

Hjelpepleier Mariann Ulriksen på Soletunet bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune har tatt det nye e-læringskurset. Hun er meget fornøyd:

– Det var veldig lærerikt. Jeg har jobbet på skjermet avdeling for demens i over 20 år og fulgt en del pasienter i livets siste fase, men jeg lærte mye nytt på kurset likevel, sier hun.

Her forteller hun mer om hvordan kurset ga henne ny kunnskap: 

Se også intervju med en lege om e-læringen:

Se også intervju med en sykepleier om e-læringen:

Nyttig for mange

Ulriksen fikk vite om kurset via en venninne. Nå håper hun Sandefjord kommune vil gjøre kurset bedre kjent blant helseansatte i kommunen og legge til rette for at flere kan ta det.

Kommunalsjef for helse, sosial og omsorg Bente Østbakken Aasoldsen i Sandefjord kommune kjenner ikke til det nye kurset som Aldring og helse har utviklet, men sier det høres bra ut:

– Jeg er positiv til kurset og kommunen kan absolutt vurdere om flere helseansatte bør ta det, sier hun til Helseaktuelt.

– Vi tror mange vil ha nytte av økt kunnskap på dette feltet, både ekstravaktene som tilkalles på sykehjemmene og erfarne helsearbeiderne som har fått nye oppgaver under koronapandemien, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Du kan ta kurset, som er gratis, på nettsidene våre.