Helhetlig pensjonskartlegging HELP - Aldring og helse

Helhetlig pensjonskartlegging HELP

Avgang fra arbeid til alderspensjon er en overgang til en ny fase i livet. Med økende alder og funksjonsfall kan det være krevende å stå i arbeid og kan være aktuelt med andre tilbud enn det arbeidstakeren har i dag.