Godt å møte likesinnede - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Godt å møte likesinnede

Lynghaug aktivitetssenter har etablert en samtalegruppe for pårørende til brukerne. Det er i hovedsak ektefeller som deltar, men også to døtre er med i gruppen som møtes en ettermiddag i måneden på en demenscafè i Bergen sentrum. Mens de er sammen, er brukerne av dagsenteret i et lokale tilknyttet demenskafeen og deltar i turgruppe eller andre aktiviteter.

Lynghaug aktivitetssenter er et dagaktivitetstilbud for yngre personer med demens og har lokaler i tilknytning til Fyllingsdalen sykehjem. Lynghaug er organisert under Kompetansesenter for demens i Bergen kommune og åpnet i 2013.

– Uten dagsenteret hadde det ikke gått!

Konklusjonen er enstemmig. Gruppen av pårørende sitter sammen med sykepleier Randi Milde fra Lynghaug aktivitetssenter og koordinator for hukommelsesteamet, Hilde Iden. Her snakker de åpent om utfordringer på det praktiske, økonomiske, sosiale og følelsesmessige plan. Det gjør godt å lette på trykket. 

– Vi opplever mye av de samme utfordringene i hverdagen, og her trenger vi ikke å late som om alt er greit.

Betydningen av tryggheten og trivselen på dagsenteret vektlegges av alle.

– Min kone er som et annet menneske når hun har vært der. Da har hun hatt gode samtaler med hyggelige mennesker og fått positive impulser, sier en av deltakerne.

– Å vite at hun er trygg mens jeg er på jobb, er helt avgjørende. 

– Avlastningen jeg får mens min kone er der, er helt nødvendig for at jeg skal klare dette. Da kan jeg hente meg inn og være en støtte for henne. Døgnet har 24 timer, konstaterer en som selv har sluttet i jobb.

Lynghaug har nylig åpnet for tilbud på kveldstid. En av deltakerne er glad for at hans kone har fått tilbud en kveld i uken, men hun skulle gjerne hatt et dagtilbud. Hun står fortsatt på venteliste ni måneder etter at søknaden ble sendt. 

– Det er fortvilende å vite at hun sitter alene hele dagen. 

Og like enige som de er om det positive Lynghaug kan bry på, like enige er de om at det trengs flere dagsenterplasser for yngre personer med demens i Bergen.

– Behovet er stort nå, og det blir større.