Glede over å gi stor gave til demensforskning - Aldring og helse

Glede over å gi stor gave til demensforskning

– Det er en god følelse, sier Kirsten Smedvig, leder i den ideelle organisasjonen Pleiehjemsforeningen i Rogaland om overføringen av hele 35 millioner kroner til demensforskning til SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling.