Fysisk trening kan gi bedre kognitiv funksjon hos personer med økt risiko for demens

Ny studie viser at fysisk trening kan gi bedre kognitiv funksjon hos personer som har økt risiko for å få demens eller som har Alzheimers sykdom.