«Fra belastning til ressurs» Muligheter og virkemidler for bedrifter som har ansatte med funksjonsnedsettelser - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

«Fra belastning til ressurs» Muligheter og virkemidler for bedrifter som har ansatte med funksjonsnedsettelser

Prosjekt om muligheter og virkemidler for bedrifter som har ansatte med funksjonsnedsettelser. På tross av redusert sykefravær fortsetter antall uføretrygdede å øke. I august 2005 var 315.00 personer uføretrygdet.