Fortsetter likevel med helseattest for bilførere over 80 år - Nasjonalt senter for aldring og helse

Fortsetter likevel med helseattest for bilførere over 80 år

Stortinget vedtok i februar 2021 å avskaffe obligatorisk helseattest for bilførere over 80 år. Regjeringen har nå slått fast at det fremdeles skal kreves slik attest for eldre bilførere.

Det presiseres dog at det må være mistanke om kognitiv reduksjon eller demens, for å kunne teste for dette.

Overlege Anne Brækhus har engasjert seg sterkt i saken. Hun er svært positiv til vendingen den nå har tatt. Brækhus har lang fartstid , og er ekspert på bilkjøring og demens. Hun er spesialist i nevrologi, jobber ved nevrologisk og geriatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus og forsker hos Nasjonalt senter for Aldring og helse.

Et samlet fagmiljø med full støtte til helseattest

Anne Brækhus. Portrettfoto
Har jobbet for obligatorisk helseattest for eldre bilførere: Anne Brækhus.

Hun legger vekt på at hele fagmiljøet har stått stødig bak den obligatoriske helseattesten.

–Siden alle innen fagmiljøet har gått inn for å beholde helseattesten er det gledelig at regjeringen har fulgt opp dette, sier hun.

Uten en obligatorisk helseattest hos fastlegen ville det blitt vanskeligere å fange opp bilførere som ikke fyller helsekravene og som kan utgjøre en fare i trafikken, mener hun.

– Selv om de kognitive testene bare skal gjøres ved mistanke om kognitive symptomer betyr det likevel at fastlegene har et objektivt virkemiddel i denne vurderingen. At helseattesten i tillegg vil kunne være med på å påvise mulig demenssykdom hos pasienter, som ellers ville forblitt udiagnostiserte, får vi ta med som en god «bivirkning».

Minister ville ikke iverksette vedtaket

– Nå mister vi et viktig obligatorisk virkemiddel der fastlegene står sentralt, uttalte hun til aldringoghelse.no, i etterkant av Stortingets vedtak om avskaffelse av helseattest i februar 2021.

Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide besluttet i oktober 2021 at han ikke ville iverksette vedtaket fra Stortinget om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere. Det var, i følge vi.no, på bakgrunn av utredninger gjort av Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Utredningene viste at det var sannsynlig at det ville bli flere bilførere, som ville komme til å kjøre uten å oppfylle helsekravene. Dette vil kunne gi flere drepte og hardt skadde.

Vil ivareta flere hensyn

Stafettpinnen ble så sendt videre til Støre-regjeringen, som har brukt tiden til å sette seg inn i utredningene. Nå har altså konklusjonen kommet.

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til nettstedet.

Ifølge Dagsavisen skal det bli lettere for fastlegen å henvise eldre bilister til vurdering hos Vegvesenet, og bruk av kjøresimulator skal utredes.

– Gledelig og viktig at helseattesten beholdes, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse.

Hun har også engasjert seg i prosessen for fortsatt helseattest, blant annet gjennom innlegg i Tidsskrift for Legeforeningen sammen med Anne Brækhus og demensforsker Thale Kinne Røhnqvist.

Les innlegget Vurdering av eldre bilføreres helse er nødvendig i Legetidsskriftet